home

apr 30, 2020

Robotautomatisering (RPA)

Robotic Process Automation

Robotic Process Automation er en softwareteknologi, der gør det muligt at udføre regelbaserede tilbagevendende opgaver uden menneskelig medvirken. Softwarerobotterne kan fx:”

 

- Finde oplysninger på nettet
- Lave beregninger
- Sende mails

 

Vi har talt med mange virksomheder om robotautomatisering, og det spørgsmål, der fylder mest, er: Hvordan kommer man egentlig i gang? Vores erfaringer viser, at det handler om at starte med de løsninger, der giver hurtige succeser. På den måde viser du organisationen, at optimeringer frigiver ressourcer til andre opgaver. Når man får organisationen inddraget, bliver potentialet hurtigt stort. Vejen til succes med robotautomatisering er at få de ansatte til at se positivt på forandringerne.

 

Med Mæglerkonsulenterne ved roret er du sikret en smidig implementeringsfase. Vi sørger for, at de nye digitale assistenter udfører deres arbejde uden at forstyrre i dagligdagen. Og vi tilbyder coaching i de tilfælde, hvor rutiner og vaner står i vejen for mere effektive arbejdsgange.

 

Når robotter føjes til medarbejderstaben, bliver manuelle arbejdsopgaver strømlinet og automatiseret. Softwarerobotter har ikke køre- og hviletidsbestemmelser, de kører døgnet rundt, året rundt. Softwarerobotter bliver ikke trætte og laver ikke menneskelige fejl, de løser regelbaserede opgaver på nøjagtig samme måde hver gang. Kvaliteten af arbejdet bliver højnet, samtidig med at effektiviteten øges.

 

Softwarerobotter baseret på RPA/AI-teknologi gør det muligt at automatisere arbejdsprocesser på tværs af alle platforme, så softwarerobotten både arbejder internt i jeres systemer og udfører opgaver mellem de forskellige systemer. Enhver manuel opgave vil kunne overtages af en robot, så de menneskelige kvaliteter i stedet kan frigøres til opgaver, hvor menneskelig erfaring og vurdering skaber langt mere værdi for virksomheden.

Mæglerkonsulenterne tilbyder

Vores tilbud er altid individuelt sat sammen ud fra de ydelser, der er relevante for den enkelte virksomhed. Både små og store virksomheder har stor økonomisk gevinst ved at automatisere rutineprægede arbejdsopgaver, men udgangspunktet vil være forskelligt. Følgende er eksempler på, hvilke ydelser vi tilbyder, men du er altid velkommen til at kontakte os for at høre, hvad vi anbefaler specifikt til din virksomhed.

- Vi udvikler softwarerobotter specifikt tilpasset din virksomheds behov, hvor processerne enten helt eller delvist overtages af softwarerobotter.

- Vi tilbyder en kombination af outsourcing og robotautomatisering, så I oplever værdien allerede fra første dag. Vi udfører det manuelle arbejde sideløbende med, at vi udvikler den softwarerobot, der fremadrettet skal lave arbejdet. Der vil være mulighed for, at visse dele af processen forbliver manuelle, hvis det af forretningsmæssige grunde er det mest optimale (der er sjældent tekniske grunde). I disse tilfælde kan vi fortsætte outsourcing-aftalen efter endt robotimplementering.

- Vi træner de medarbejdere, der skal samarbejde med de nye virtuelle assistenter.

- Når det hele bare kører, og I ikke længere har behov for vores konsulentassistance, yder vi stadig support, og I har stadig mulighed for at ringe til vores Helpdesk.

Andre muligheder

Har I jeres egne RPA, tilbyder vi at fejlteste jeres softwarerobotter, inden de tages i brug. Ekstern test, hvor der kommer nye øjne på, er den bedste måde at undgå, at softwaren er fyldt med opstartsproblemer, når den tages i brug af slutbrugeren.

Derudover tilbyder vi 2nd level support hos vores eksperter, som et supplement til jeres egen interne support.

Virksomhedsoptimering

Er I klar til at tage det et skridt videre, hvor softwarerobotterne ikke bare kommer rutineopgaverne til livs, tilbyder vi både management consulting og coaching.

Kontakt os gerne for en uforpligtende samtale eller et møde, hvor vi sammen gennemgår virksomhedens nuværende processer og identificerer de områder, hvor jeres virksomhed vil have størst gevinst af automatisering.

This page is having a slideshow that uses Javascript. Your browser either doesn't support Javascript or you have it turned off. To see this page as it is meant to appear please use a Javascript enabled browser.

Test - What's new in Duplicate Post versionTest - What's new in Duplicate Post version

Mihir Shukla, co-founder and CEO of Automation Anywhere.

When you start getting work done at the pace of a bot and what a computer can do, you see new applications that are not just faster and cheaper, but [have] the ability to do things you never did before

Consulting

Uanede muligheder med kunstig intelligens

De fleste virksomheder har i dag indset nytteværdien af at automatisere manuelle opgaver. Robotautomatisering af eksisterende manuelle opgaver er dog kun toppen af isbjerget i forhold til det potentiale, som softwarerobotter rummer for virksomhedsoptimering.

Opgaver, der tidligere har været uoverskuelige i omfang og derfor ikke udføres i dag, kan udføres af softwarerobotter, fordi robotterne arbejder i døgndrift og meget hurtigere end mennesker. Når softwarerobotterne tilføres de nyeste teknologier inden for kunstig intelligens, bliver potentialet endnu større. Opgaver, der tidligere blev regnet for uegnede for robotter, fordi opgaveløsningen kræver et vist kognitivt niveau, kan i dag løses med kunstig intelligens.

Management consulting

Det er svært at holde sine egne processer ud i armslængde og tænke nyt. Derfor tilbyder vi hos Mæglerkonsulenterne hjælp til at identificere de muligheder, teknologien giver for netop jeres virksomhed. Ved at have øje for det fulde potentiale, vil det ikke kun være allerede eksisterende rutineopgaver, der automatiseres. Softwarerobotterne kan udføre manuelle opgaver, hvor der kræves et skøn, og de kan håndtere opgaver, som ikke tidligere er tænkt ind i virksomhedens potentiale, fordi de har været urealistiske.

Når du vælger Management Consulting hos Mæglerkonsulenterne, sikrer vores konsulenter, at virksomhedens fulde potentiale bliver trukket frem i lyset. De fleste virksomheder har et uafdækket potentiale, der rækker langt videre end bare de synlige rutineopgaver.

Kontakt os gerne for en uforpligtende samtale, hvor vi i fællesskab vurderer, hvilken løsning der passer bedst til jeres virksomhed.

Automation Anywhere, the world’s most deployed RPA platform

Take the robot out of the human. To liberate employees from mundane, repetitive tasks, allowing them more time to use their intellect and creativity to solve higher order business challenges. We see a world where every employee will work side by side with digital workers, making them exponentially more productive and far more fulfilled.

Coaching

Tag hånd om dine medarbejdere

Virksomhedsoptimering tager ofte udgangspunkt i de fysiske ressourcer eller de daglige rutiner, men der kan være et stort potentiale at hente i medarbejdernes mindset. At optimere på medarbejderplan betyder at få medarbejdere til at arbejde bedre, ikke bare at få dem til at løbe hurtigere. Når alle medarbejdere arbejder bedre, får I en arbejdsplads i peak performance-status, hvor trivslen samtidig er i top. Mæglerkonsulenterne har mange års erfaring med coaching, hvor vi arbejder med både ledere og andre nøglepersoner eller med hele afdelinger. Vi har bl.a. udviklet forløb til sælgere og ejendomsmæglere.

Er dine medarbejdere omstillingsparate?

Når manuelle processer overtages af robotter, kan det for nogle medarbejdere lyde som science fiction, hvor en hær af robotter vandrer rundt mellem os. Softwarerobotter er helt usynlige og er ikke science fiction. Softwareteknologier kan skabe værdi for både virksomhedens bundlinje og den enkelte medarbejder, der slipper af med trivielle arbejdsopgaver og dermed frigør tid til mere indholdsrige opgaver. Selv med denne viden kan automatisering af processer for nogle medarbejdere virke skræmmende og fremmedartet.

Coaching og RPA/AI

Hos Mæglerkonsulenterne sikrer vi, at de nye kollegaer – de digitale assistenter – er helt selvkørende, så de ikke kræver teknisk snilde hos de ansatte. Derudover sikrer vi gennem coaching, at I som virksomhed er på forkant med eventuel frygt og manglende omstillingsparathed. Mæglerkonsulenterne sikrer en smidig implementering enten gennem coaching af en eller flere ledere eller ved coachingforløb i relevante afdelinger. Selv en gammel hund kan lære nye kunster, hvis den bare modtager den rigtige form for anerkendelse og instruktion.

Vores coaching tager udgangspunkt i de ansattes mentale blokeringer. Fokus vendes mod de fordele, det giver den enkelte medarbejder, som får frigivet tid til opgaver, der bedre modsvarer den ansattes kompetencer. Når coaching finder sted sideløbende med robotautomatisering, tager vi udgangspunkt i de nye digitale assistenter. Coaching giver dog ofte anledning til øget performance hos alle virksomhedens ansatte. Det kommer til udtryk i øget effektivitet, der rækker langt videre end blot den forbedring, som robotterne kan levere.

Hvilken type coaching, der er den rigtige for jer, afhænger af mange individuelle faktorer, så kontakt os gerne for en uforpligtende samtale eller et møde.


UpComing Events


There are no upcoming events at this timeKontakt Os

.

Address

Mæglerkonsulenterne ApS
Universitetsparken 7
DK-4000 Roskilde
Denmark

Telephone

+45 5370 0616

email

info@maeglerkonsulenterne.dk