Coaching

okt 13, 2019

Coaching

Tag hånd om dine medarbejdere

Virksomhedsoptimering tager ofte udgangspunkt i de fysiske ressourcer eller de daglige rutiner, men der kan være et stort potentiale at hente i medarbejdernes mindset. At optimere på medarbejderplan betyder at få medarbejdere til at arbejde bedre, ikke bare at få dem til at løbe hurtigere. Når alle medarbejdere arbejder bedre, får I en arbejdsplads i peak performance-status, hvor trivslen samtidig er i top. Mæglerkonsulenterne har mange års erfaring med coaching, hvor vi arbejder med både ledere og andre nøglepersoner eller med hele afdelinger. Vi har bl.a. udviklet forløb til sælgere og ejendomsmæglere.

Er dine medarbejdere omstillingsparate?

Når manuelle processer overtages af robotter, kan det for nogle medarbejdere lyde som science fiction, hvor en hær af robotter vandrer rundt mellem os. Softwarerobotter er helt usynlige og er ikke science fiction. Softwareteknologier kan skabe værdi for både virksomhedens bundlinje og den enkelte medarbejder, der slipper af med trivielle arbejdsopgaver og dermed frigør tid til mere indholdsrige opgaver. Selv med denne viden kan automatisering af processer for nogle medarbejdere virke skræmmende og fremmedartet.

Coaching og RPA/AI

Hos Mæglerkonsulenterne sikrer vi, at de nye kollegaer – de digitale assistenter – er helt selvkørende, så de ikke kræver teknisk snilde hos de ansatte. Derudover sikrer vi gennem coaching, at I som virksomhed er på forkant med eventuel frygt og manglende omstillingsparathed. Mæglerkonsulenterne sikrer en smidig implementering enten gennem coaching af en eller flere ledere eller ved coachingforløb i relevante afdelinger. Selv en gammel hund kan lære nye kunster, hvis den bare modtager den rigtige form for anerkendelse og instruktion.

Vores coaching tager udgangspunkt i de ansattes mentale blokeringer. Fokus vendes mod de fordele, det giver den enkelte medarbejder, som får frigivet tid til opgaver, der bedre modsvarer den ansattes kompetencer. Når coaching finder sted sideløbende med robotautomatisering, tager vi udgangspunkt i de nye digitale assistenter. Coaching giver dog ofte anledning til øget performance hos alle virksomhedens ansatte. Det kommer til udtryk i øget effektivitet, der rækker langt videre end blot den forbedring, som robotterne kan levere.

Hvilken type coaching, der er den rigtige for jer, afhænger af mange individuelle faktorer, så kontakt os gerne for en uforpligtende samtale eller et møde.