Consulting

okt 13, 2019

Consulting

Uanede muligheder med kunstig intelligens

De fleste virksomheder har i dag indset nytteværdien af at automatisere manuelle opgaver. Robotautomatisering af eksisterende manuelle opgaver er dog kun toppen af isbjerget i forhold til det potentiale, som softwarerobotter rummer for virksomhedsoptimering.

Opgaver, der tidligere har været uoverskuelige i omfang og derfor ikke udføres i dag, kan udføres af softwarerobotter, fordi robotterne arbejder i døgndrift og meget hurtigere end mennesker. Når softwarerobotterne tilføres de nyeste teknologier inden for kunstig intelligens, bliver potentialet endnu større. Opgaver, der tidligere blev regnet for uegnede for robotter, fordi opgaveløsningen kræver et vist kognitivt niveau, kan i dag løses med kunstig intelligens.

Management consulting

Det er svært at holde sine egne processer ud i armslængde og tænke nyt. Derfor tilbyder vi hos Mæglerkonsulenterne hjælp til at identificere de muligheder, teknologien giver for netop jeres virksomhed. Ved at have øje for det fulde potentiale, vil det ikke kun være allerede eksisterende rutineopgaver, der automatiseres. Softwarerobotterne kan udføre manuelle opgaver, hvor der kræves et skøn, og de kan håndtere opgaver, som ikke tidligere er tænkt ind i virksomhedens potentiale, fordi de har været urealistiske.

Når du vælger Management Consulting hos Mæglerkonsulenterne, sikrer vores konsulenter, at virksomhedens fulde potentiale bliver trukket frem i lyset. De fleste virksomheder har et uafdækket potentiale, der rækker langt videre end bare de synlige rutineopgaver.

Kontakt os gerne for en uforpligtende samtale, hvor vi i fællesskab vurderer, hvilken løsning der passer bedst til jeres virksomhed.

Automation Anywhere, the world’s most deployed RPA platform

Take the robot out of the human. To liberate employees from mundane, repetitive tasks, allowing them more time to use their intellect and creativity to solve higher order business challenges. We see a world where every employee will work side by side with digital workers, making them exponentially more productive and far more fulfilled.