Software-robotter (RPA)

sep 01, 2018

Robotautomatisering (RPA)

Robotic Process Automation

Robotic Process Automation er en softwareteknologi, der gør det muligt at udføre regelbaserede tilbagevendende opgaver uden menneskelig medvirken. Softwarerobotterne kan fx:”

 

- Finde oplysninger på nettet
- Lave beregninger
- Sende mails

 

Vi har talt med mange virksomheder om robotautomatisering, og det spørgsmål, der fylder mest, er: Hvordan kommer man egentlig i gang? Vores erfaringer viser, at det handler om at starte med de løsninger, der giver hurtige succeser. På den måde viser du organisationen, at optimeringer frigiver ressourcer til andre opgaver. Når man får organisationen inddraget, bliver potentialet hurtigt stort. Vejen til succes med robotautomatisering er at få de ansatte til at se positivt på forandringerne.

 

Med Mæglerkonsulenterne ved roret er du sikret en smidig implementeringsfase. Vi sørger for, at de nye digitale assistenter udfører deres arbejde uden at forstyrre i dagligdagen. Og vi tilbyder coaching i de tilfælde, hvor rutiner og vaner står i vejen for mere effektive arbejdsgange.

 

Når robotter føjes til medarbejderstaben, bliver manuelle arbejdsopgaver strømlinet og automatiseret. Softwarerobotter har ikke køre- og hviletidsbestemmelser, de kører døgnet rundt, året rundt. Softwarerobotter bliver ikke trætte og laver ikke menneskelige fejl, de løser regelbaserede opgaver på nøjagtig samme måde hver gang. Kvaliteten af arbejdet bliver højnet, samtidig med at effektiviteten øges.

 

Softwarerobotter baseret på RPA/AI-teknologi gør det muligt at automatisere arbejdsprocesser på tværs af alle platforme, så softwarerobotten både arbejder internt i jeres systemer og udfører opgaver mellem de forskellige systemer. Enhver manuel opgave vil kunne overtages af en robot, så de menneskelige kvaliteter i stedet kan frigøres til opgaver, hvor menneskelig erfaring og vurdering skaber langt mere værdi for virksomheden.

Mæglerkonsulenterne tilbyder

Vores tilbud er altid individuelt sat sammen ud fra de ydelser, der er relevante for den enkelte virksomhed. Både små og store virksomheder har stor økonomisk gevinst ved at automatisere rutineprægede arbejdsopgaver, men udgangspunktet vil være forskelligt. Følgende er eksempler på, hvilke ydelser vi tilbyder, men du er altid velkommen til at kontakte os for at høre, hvad vi anbefaler specifikt til din virksomhed.

- Vi udvikler softwarerobotter specifikt tilpasset din virksomheds behov, hvor processerne enten helt eller delvist overtages af softwarerobotter.

- Vi tilbyder en kombination af outsourcing og robotautomatisering, så I oplever værdien allerede fra første dag. Vi udfører det manuelle arbejde sideløbende med, at vi udvikler den softwarerobot, der fremadrettet skal lave arbejdet. Der vil være mulighed for, at visse dele af processen forbliver manuelle, hvis det af forretningsmæssige grunde er det mest optimale (der er sjældent tekniske grunde). I disse tilfælde kan vi fortsætte outsourcing-aftalen efter endt robotimplementering.

- Vi træner de medarbejdere, der skal samarbejde med de nye virtuelle assistenter.

- Når det hele bare kører, og I ikke længere har behov for vores konsulentassistance, yder vi stadig support, og I har stadig mulighed for at ringe til vores Helpdesk.

Andre muligheder

Har I jeres egne RPA, tilbyder vi at fejlteste jeres softwarerobotter, inden de tages i brug. Ekstern test, hvor der kommer nye øjne på, er den bedste måde at undgå, at softwaren er fyldt med opstartsproblemer, når den tages i brug af slutbrugeren.

Derudover tilbyder vi 2nd level support hos vores eksperter, som et supplement til jeres egen interne support.

Virksomhedsoptimering

Er I klar til at tage det et skridt videre, hvor softwarerobotterne ikke bare kommer rutineopgaverne til livs, tilbyder vi både management consulting og coaching.

Kontakt os gerne for en uforpligtende samtale eller et møde, hvor vi sammen gennemgår virksomhedens nuværende processer og identificerer de områder, hvor jeres virksomhed vil have størst gevinst af automatisering.

This page is having a slideshow that uses Javascript. Your browser either doesn't support Javascript or you have it turned off. To see this page as it is meant to appear please use a Javascript enabled browser.

Test - What's new in Duplicate Post versionTest - What's new in Duplicate Post version

Mihir Shukla, co-founder and CEO of Automation Anywhere.

When you start getting work done at the pace of a bot and what a computer can do, you see new applications that are not just faster and cheaper, but [have] the ability to do things you never did before